Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
genesis


/'dʤenisis/

danh từ

căn nguyên, nguồn gốc

sự hình thành

(tôn giáo) (Genesis) cuốn " Chúa sáng tạo ra thế giới" (quyển đầu của kinh Cựu ước)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "genesis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.