Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
generatrices
generatrices
Xem generatrix


/'dʤenəreitriks/

danh từ, số nhiều generatrices
(toán học) đường sinh

Related search result for "generatrices"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.