Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
garden seat
garden+seat
['gɑ:dnsi:t]
danh từ
ghế dài ở trong vườn


/'gɑ:dnsi:t/

danh từ
ghế dài ở trong vườn

Related search result for "garden seat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.