Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
galumph
galumph
[gə'lʌmf]
nội động từ
(thông tục) nhảy lên vì sung sướng, nhảy lên vì đắc thắng


/gə'lʌmf/

nội động từ
(thông tục) nhảy lên vì sung sướng, nhảy lên vì đắc thắng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.