Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
galena
galena
[gə'li:nə]
danh từ
(khoáng chất) Galen


/gə'li:nə/

danh từ
(khoáng chất) Galen

Related search result for "galena"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.