Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
galen
galen
['geilən]
danh từ
(đùa cợt) ông lang


/'geilən/

danh từ
(đùa cợt) ông lang

Related search result for "galen"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.