Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
gùn


[gùn]
(cũng nói gút) Small lump (on cloth).
Lụa nhiều gùn quá
Silk with too many small lumps on it.(cũng nói gút) Small lump (on cloth)
Lụa nhiều gùn quá Silk with too many small lumps on it


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.