Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fundament
fundament
['fʌndəmənt]
danh từ
mông đít
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nền tảng, cơ sở


/'fʌndəmənt/

danh từ
mông đít
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nền tảng, cơ sở

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fundament"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.