Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fuck


danh từ

sự giao cấu

bạn tình

interj

mẹ kiếp!

động từ

giao cấu

Related search result for "fuck"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.