Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
freightage
freightage
['freitidʒ]
danh từ
sự thuê tàu chuyên chở
chuyên chở hàng bằng đường thuỷ
chuyên chở hàng hoá


/freitidʤ/

danh từ
sự thuê tàu chuyên chở
chuyên chở hàng bằng đường thuỷ
chuyên chở hàng hoá

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.