Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
free/fri:/

tính từ

tự do

    a free country một nước tự do

    free hydrogen (hoá học), hyddro tự do

    a free translation bản dịch tự do, bản dịch thoát ý

    free verse thơ tự do (không luật)

    free love tình yêu tự do (không cần cưới xin)

không mất tiền, không phải trả tiền; được miễn

    free admission vào cửa không mất tiền

    free of duty được miễn thuế

    free imports các loại hàng nhập được miễn thuế

( from) không bị, khỏi phải, thoát được

    free from care không phải lo lắng

    free from pain không bị đau đớn

    free from dampness không bị ẩm

rảnh, không có người ở, không có người giữ chỗ

    to have very little free time có rất ít thì giờ rảnh

    there are three rooms free at this hotel ở khách sạn có ba phòng chưa có ai ở

lỏng, không bọ ràng buộc

    to leave one end of the rope free thả lỏng một dây thừng

suồng sã; xấc láo; tục

    to be too free in one's behaviour có thái độ suồng sã

    a free story một chuyện tục

thanh thoát, uyển chuyển, mềm mại; dễ dàng

    a free style of writing văn phòng thanh thoát, văn phòng uyển chuyển

    free lines and curves những đường thẳng và nét cong thanh thoát uyển chuyển

    free gestures những cử chỉ mềm mại uyển chuyển

rộng rãi, hào phóng; phong phú, nhiều

    to spend money with a free hand tiêu tiền hào phóng

    to be free with one's praise khen ngợi không tiếc lời

thông, thông suốt (không bị ngăn cản)

    a free road con đường thông suốt

tự nguyện, tự ý

    to be free to confess tự nguyện thú

được đặc quyền (ở một thành phố); được quyền sử dụng và ra vào (một toà nhà...)

!free motion

xọc xạch; jơ (máy)

!to give somebody a free hand

để cho ai toàn quyền hành động

!to have one's hands free

rảnh tay, không phải lo lắng điều gì

!to make free use of something

tuỳ thích sử dụng cái gì

phó từ

tự do

không phải trả tiền

(hàng hải) xiên gió

ngoại động từ

thả, phóng thích, giải phóng, trả tự do

gỡ ra khỏi; giải thoát; mở thông (một con đường)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "free"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.