Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
foretaste
foretaste
[fɔ:'teist]
danh từ
sự nếm trước
sự mường tượng trước (thú vui, mùi vị...)
ngoại động từ
nếm trước
mường tượng trước (thú vui, mùi vị...)


/fɔ:'teist/

danh từ
sự nếm trước
sự mường tượng trước (thú vui, mùi vị...)

ngoại động từ
nếm trước
mường tượng trước (thú vui, mùi vị...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.