Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
forejudge
forejudge
[fɔ:'dʒʌdʒ]
ngoại động từ
xử trước; quyết định trước


/fɔ:'dʤʌdʤ/

ngoại động từ
xử trước; quyết định trước


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.