Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
foregoer
foregoer
[fɔ:'gouə]
danh từ
người đi trước, bậc tiền bối


/fɔ:'gouə/

danh từ
người đi trước, bậc tiền bối

Related search result for "foregoer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.