Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
foot-muff
foot-muff
['futmʌf]
danh từ
túi bọc chân (cho ấm)


/'futmʌf/

danh từ
túi bọc chân (cho ấm)

Related search result for "foot-muff"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.