Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flushed
tính từ
xúc độngflushed
[flʌ∫t]
tính từ
xúc động
I'm very flushed with your success
tôi rất phấn khởi về sự thành công của bạn


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "flushed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.