Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flood tide


    Chuyên ngành kỹ thuật
độ cao nước lớn
dòng triều lên
nước lớn
triều dâng
    Chuyên ngành kỹ thuật
độ cao nước lớn
dòng triều lên
nước lớn
triều dâng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.