Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flesh-tights
flesh-tights
['fle∫taits]
danh từ số nhiều
quần áo nịt bằng da (mặc trên (sân khấu))


/flesh-tights/

danh từ số nhiều
quần áo nịt bằng da (mặc trên sân khấu)

Related search result for "flesh-tights"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.