Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flesh-pot
flesh-pot
['fle∫pɔt]
danh từ
xoong nấu thịt
(số nhiều) cuộc sống sang trọng
nơi ăn chơi


/flesh-pot/

danh từ
xoong nấu thịt
(số nhiều) cuộc sống sang trọng
nơi ăn chơi

Related search result for "flesh-pot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.