Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flesh-colour
flesh-colour
['fle∫,kʌlə]
danh từ
màu da


/flesh-colour/

danh từ
màu da

Related search result for "flesh-colour"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.