Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flagellum
flagellum
[flə'dʒeləm]
danh từ, số nhiều flagella
(sinh vật học) roi


/flə'dʤeləm/

danh từ, số nhiều flagella /flə'dʤeləmz/, flagellums /flə'dʤeləmz/
(sinh vật học) roi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.