Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fishing

fishing
['fi∫iη]
danh từ
sự đánh cá, sự câu cá
nghề cá
deep-sea fishing
nghề khơi


/'fiʃiɳ/

danh từ
sự đánh cá, sự câu cá
nghề cá
deep-sea fishing nghề khơi

Related search result for "fishing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.