Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fire-policy
fire-policy
['faiə'pɔlisi]
danh từ
hợp đồng bảo hiểm hoả hoạn


/'faiə'pɔlisi/

danh từ
hợp đồng bảo hiểm hoả hoạn

Related search result for "fire-policy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.