Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fire-plug
fire-plug
['faiəplʌg]
danh từ
(viết tắt) F. P. chỗ lắp vòi rồng chữa cháy (ở hệ thống dẫn nước ở đường phố)


/'faiəplʌg/

danh từ
(viết tắt) F.P. chỗ lắp vòi rồng chữa cháy (ở hệ thống dẫn nước ở đường phố)

Related search result for "fire-plug"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.