Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fiendishness
fiendishness
['fi:ndi∫nis]
danh từ
tính tàn ác, tính hung ác


/fi:ndiʃnis/

danh từ
tính tàn ác, tính hung ác (như quỷ sứ)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.