Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fermentable
fermentable
['fə:mentəbl]
tính từ
có thể lên men được
có thể kích thích, có thể khích động, có thể vận động, có thể xúi giục


/'fə:mentəbl/

tính từ
có thể lên men được
có thể kích thích, có thể khích động, có thể vận động, có thể xúi giục


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.