Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
felonry
felonry
['felənri]
danh từ
lớp người phạm tội ác, bọn người phạm tội ác


/'felənri/

danh từ
lớp người phạm tội ác, bọn người phạm tội ác


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.