Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fellness
fellness
['felnis]
danh từ, (thơ ca)
tính chất ác liệt, tính chất ghê gớm; tính nhẫn tâm
tính huỷ diệt, tính gây chết chóc


/'felnis/

danh từ, (thơ ca)
tính chất ác liệt, tính chất ghê gớm; tính nhẫn tâm
tính huỷ diệt, tính gây chết chóc

Related search result for "fellness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.