Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
felicity
felicity
[fə'lisiti]
danh từ
hạnh phúc, hạnh phúc lớn
sự diễn đạt thích hợp; sự ăn nói đúng nơi, đúng lúc


/fi'lisiti/

danh từ
hạnh phúc, hạnh phúc lớn
sự may mắn; điều mang lại hạnh phúc
sự diễn đạt thích hợp; sự ăn nói đúng nơi, đúng lúc
câu nói khéo chọn; thành ngữ (từ...) dùng đắt, thành ngữ (từ...) dùng đúng lúc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "felicity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.