Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fay
fay
[fei]
danh từ
(thơ ca) nàng tiên


/fei/

danh từ
(thơ ca) nàng tiên

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fay"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.