Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
family likeness
family+likeness
['fæmili'laiknis]
danh từ
sự hao hao giống


/'fæmili'laiknis/

danh từ
sự hao hao giống

Related search result for "family likeness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.