Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
falsework
falsework
['fɔ:lswə:k]
danh từ
(kiến trúc) cốp-pha


/'fɔ:lswə:k/

danh từ
(kiến trúc) cốp-pha


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.