Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
faliau


/'fæbliou/ (faliaux) /'fæbliouz/

danh từ, số nhiều faliaux
truyện thơ tiếu lâm ((thế kỷ) 12, 13 ở Pháp)

Related search result for "faliau"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.