Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fair-ground
fair-ground
['feəgraund]
danh từ
bãi họp chợ phiên


/'feəgraund/

danh từ
bãi họp chợ phiên

Related search result for "fair-ground"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.