Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fair copy
fair+copy
['feə'kɔpi]
danh từ
bản chép sạch


/'feə'kɔpi/

danh từ
bản chép sạch

Related search result for "fair copy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.