Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
extraordinariness
extraordinariness
[iks'trɔ:dnrinis]
danh từ
tính lạ thường, tính khác thường; tính to lớn lạ thường
tính đặc biệt


/iks'trɔ:dnrinis/

danh từ
tính lạ thường, tính khác thường; tính to lớn lạ thường
tính đặc biệt

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.