Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
exhilarate
exhilarate
[ig'ziləreit]
ngoại động từ
làm vui vẻ, làm hồ hởi


/ig'ziləreit/

ngoại động từ
làm vui vẻ, làm hồ hởi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.