Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
excommunicate
excommunicate
[,ekskə'mju:nikit]
tính từ
(tôn giáo) bị rút phép thông công
danh từ
(tôn giáo) người bị rút phép thông công
ngoại động từ
rút phép thông công


/,ekskə'mju:nikit/

tính từ
(tôn giáo) bị rút phép thông công

danh từ
(tôn giáo) người bị rút phép thông công

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.