Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
evil

evil
['i:vl]
tính từ
xấu về mặt đạo đức; xấu xa
of evil repute
có tiếng xấu
she has an evil tongue
cô ta là người ác khẩu
an evil man
một người tồi tệ
evil thoughts
những ý nghĩ đen tối
to give somebody the evil eye
nhìn ai một cách hãm tài, nhìn ai một cách độc địa
rất khó chịu hoặc có hại
an evil smell
mùi hôi tanh tởm lợm
an evil temper
tính tình độc ác
evil weather
thời tiết khắc nghiệt
the Evil One
con quỷ
the evil day/hour
thời gian sẽ xảy ra cái điều mà mình không thích
I know I need to go to the dentist but I've been putting off the evil day as long as possible
tôi biết mình cần phải đến nha sĩ, nhưng tôi đang hoãn cái ngày khó chịu ấy càng lâu càng tốt
to fall on evil days
gặp rủi ro, gặp xui xẻo
good/evil genius
xem genius
danh từ
điều sai trái, việc xấu hoặc điều ác
the spirit of evil in man
cái ác trong con người
to return good for evil
lấy ân trả oán
to speak no evil
không nói điều xấu
to choose the less of two evils
giữa hai cái hại chọn cái ít hại hơn
you cannot pretend there's no evil in the world
anh không thể lấy cớ rằng trên đời này không có điều xấu
tai ương, tai hoạ, thảm hoạ
war, famine and flood are terrible evils
chiến tranh, nạn đói và nạn lụt là những thảm hoạ khủng khiếp
the evils of drink
những tai hoạ của nạn nghiện rượu
necessary evil
điều không muốn nhưng phải chấp nhận
the lesser of two evils
xem lesser


/'i:vl/

tính từ
xấu, ác, có hại
of evil repute có tiếng xấu
an evil tongue ác khẩu
an evil eye cái nhìn hãm tài, cái nhìn độc địa !the Evil One
(xem) one

danh từ
cái xấu, điều ác; tội lỗi; cái (có) hại; điều tai hại, tai hoạ
to speak evil of someone nói xấu ai
to choose the less of two evils giữa hai cái hại chọn cái ít hại hơn
(từ cổ,nghĩa cổ) bệnh tràng nhạc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "evil"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.