Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
evenness
evenness
['i:vənnis]
danh từ
sự ngang bằng
sự đều đặn
tính điềm đạm, tính bình thản
tính công bằng


/'i:vənnis/

danh từ
sự ngang bằng
sự đều đặn
tính điềm đạm, tính bình thản
tính công bằng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "evenness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.