Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
eton crop
eton+crop
['i:tn'krɔp]
danh từ
kiểu tóc con trai mà đàn bà bắt chước


/'i:tn'krɔp/

danh từ
lối cắt tóc con trai (đàn bà)

Related search result for "eton crop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.