Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
equation item


Lĩnh vực: toán & tin
equation item
Giải thích VN: Là biểu thức số học dùng ở vị trí tên trường thuộc tính trong một lệnh ARC/INFO. Ví dụ, để liệt kê danh sách các vùng, người sử dụng có thể dùng lệnh LIST AREA; để liệt kê danh sách các vùng có diện tích xác định, lệnh được viết là LIST AREA / 43560.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.