Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
epizoon
epizoon
[,epi'zouɔn]
danh từ, số nhiều epizoa
(động vật học) động vật ký sinh ngoài


/,epi'zouɔn/

danh từ, số nhiều epizoa
(động vật học) động vật ký sinh ngoài

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.