Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
epitaph
epitaph
['epitɑ:f]
danh từ
văn bia, văn mộ chí


/'epitɑ:f/

danh từ
mộ chi
văn bia, văn mộ chí


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.