Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ephelides
ephelides
Xem ephelis


/e'fi:lis/

danh từ, số nhiều ephelides
(y học) nốt tàn hương


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.