Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
epact
epact
['i:pækt]
danh từ
(thiên văn học) số ngày lịch so le (số ngày hơn của năm dương lịch so với năm âm lịch)


/'i:pækt/

danh từ
(thiên văn học) số ngày lịch so le (số ngày hơn của năm dương lịch so với năm âm lịch)

Related search result for "epact"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.