Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
endeavour

endeavour
[in'devə]
Cách viết khác:
endeavor
[in'devə]
danh từ
sự cố gắng, sự nỗ lực, sự gắng sức
nội động từ
cố gắng, ráng


/in'devə/

danh từ
sự cố gắng, sự nỗ lực, sự rán sức, sự gắng sức

nội động từ
cố gắng, nỗ lực, rán sức, gắng sức

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "endeavour"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.