Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
end point


    Chuyên ngành kinh tế
điểm cuối
điểm kết thúc
    Chuyên ngành kỹ thuật
điểm cuối
điểm sôi cuối
    Chuyên ngành kỹ thuật
điểm cuối
điểm sôi cuối


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.