Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
elongate
elongate
['i:lɔηgit]
ngoại động từ
làm dài ra, kéo dài ra
nội động từ
(thực vật học) có hình thon dài
tính từ
(thực vật học) thon dàily giác, ly nhật độ; kéo dài ra, giãn ra

/'i:lɔɳgit/

ngoại động từ
làm dài ra, kéo dài ra

nội động từ
(thực vật học) có hình thon dài

tính từ
(thực vật học) thon dài

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.