Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
eleventh
eleventh
[i'levnθ]
tính từ
thứ mười một
at the eleventh hour
đến giờ chót, đến phút cuối cùng
danh từ
một phần mười một
người thứ mười một; vật thứ mười một; ngày mười một
the eleventh of June
ngày mười một tháng sáuthứ mười một; một phần mười một

/i'levnθ/

tính từ
thứ mười một !at the eleventh hour
đến giờ chót, đến phút cuối cùng

danh từ
một phần mười một
người thứ mười một; vật thứ mười một; ngày mười một
the eleventh of June ngày mười một tháng sáu

Related search result for "eleventh"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.